DET DIGTALA "GÖR-DET-SJÄLV"-PAKETET FÖR ATT SNABBT FÅ RÄTT JOBB!

SE, FÖRSTÅ OCH PRESENTERA DINA STYRKOR OCH DEN DU ÄR

Tina Persson, administratör

STÄRK DITT SJÄLVFÖRTROENDE OCH KÄNSLA AV KONTROLL!

RESULTAT


Med Styrketanken® ser du dina styrkor och får hjälp att formulera dem. Du förstår också vad som motiverar respektive de-motiverar och får hjälp att använda dina motivatorer även i jobbsökandet, liksom att tänka ut en strategi för när de-motivatorn slår till och ”man tappar sugen”. Din plan för att ta nästa steg tas fram och med hjälp av boken ”DU-din egen jobbcoach” coachar du dig själv till rätt jobb hos rätt arbetsgivare. Du får både mentala och praktiska kunskaper så du kan presentera dig själv på allra bästa sätt med ditt personliga brev och ditt personliga CV. Under tiden lär du dig uppskatta dig själv, dina styrkor och din kompetens ännu mer!

HUR


Styrketanken® är ett paket som består av 4 delar och som ger dig möjligheten att helt på egen hand förstå och se dina naturliga styrkor, motivatorer, ditt sätt att kommunicera, leda och hur mycket energi du har. Delarna är alla digitala och består av en enkät som tar 5-10 minuter att fylla i och svaren skapar din personliga Styrkerapport som är 11 sidor. För att kunna tolka din rapport får du en interaktiv återkopplingsfilm som tar ca 1 timme att göra och under den tiden går du igenom din Styrkerapport och gör några övningar. Slutligen får du också en digital bok som heter "DU-din egen jobbcoach", 70 sidor i pdf-format så du kan skriva ut de sidor och övningar som är mest relevanta för dig.

Om du är arbetslös:

Fråga din handläggare/rådgivare/coach om du kan få Styrketanken via dem!

STYRKETANKEN® 3 STEG FÖR DIG!

3 STEG NÄR DU VÄLJER ATT VARA DITT STARKASTE JAG I DIN FORTSATTA VÄG MOT NYTT JOBB!

ENKÄT OCH STYRKERAPPORT

Enkät på 5-10 minuter som omedelbart ger en 11-sidig rapport som beskriver dig och dina styrkor, din ledarskaps- och kommunikationsstil, ditt sätt att genomföra uppgifter och att fatta beslut. Vad som motivererar dig och de-motiverar dig finns också med.

En interaktiv film där du lägger in resultatet i din rapport och sedan lär dig tolka ditt och andras beteenden och använda dina kunskaper både när du söker jobb och i själva jobbansökan. Under tiden gör du uppgifter som hjälper dig till en handlingsplan.

En bok i pdf-form som gör dig till din egen bästa jobbcoach! Vem vet bättre än du vad du vill och är intresserad av? Här får du övningar och verktyg som gör att du känner dig trygg och kunnig inom jobbsökandet och som också peppar dig på vägen.

TRO PÅ DIG SJÄLV OCH DIN FÖRMÅGA!

Vad upplever andra som redan valt att använda Styrketanken®?

"Det var kul och enkelt att svara på frågorna i Styrketanken i den digitala enkäten. Och när resultatet kom blev jag positivt överraskad. Det kändes väldigt positivt och stärkte min självkännedom.  När jag sedan såg filmen ökade den min självinsikt och jag fick en djupare förståelse i hur jag som person reagerar på olika saker.

Som professionell studie- och yrkesvägledare ser jag det här som ett fantastiskt Vägledningsverktyg som hjälper mig att tillsammans med klienten synliggöra hens styrkor."

Monica Levin

V.D.F – Välj Din Framtid AB

www.valjdinframtid.se

Jag har fått både muntlig återkoppling och återkoppling via filmen ”Dina styrkor” på min ProScan rapport och tycker personligen att filmen gav mig mer, då jag själv kan bestämma takten, kan pausa när jag vill, stanna upp och reflektera lite extra över olika delar i rapporten.

Monica Sjöstrand Törnqvist, f d arbetslös