DET DIGITALA "GÖR-DET-SJÄLV"-PAKETET FÖR RÄTT PERSON PÅ RÄTT JOBB!

ÄR DU REDO FÖR ETT NYTT JOBB?


Att söka jobb är en underskattad kompetens.

STYRKETANKEN® HJÄLPER DIG ATT PÅ EGEN HAND BLI EN KOMPETENT JOBBSÖKARE!

Tina Persson, administratör

VAD ÄR STYRKETANKEN?

Styrketanken® är ett digitalt paket som består av 4 delar. Paketet gör att du som jobbsökare helt på egen hand förstår och ser dina naturliga styrkor, vad som ger motivation, hur du kommunicerar, leder samt hur mycket grundenergi du har. Delarna är alla digitala och består av


1) en enkät som tar 5-10 minuter att fylla i. Svaren i enkäten skapar

2) en personlig Styrkerapport på 11 sidor. För att kunna tolka rapporten används

3) en interaktiv återkopplingsfilm som tar ca 1 timme att göra. Under den tiden går du igenom hela din Styrkerapport och gör några övningar. Slutligen används

4) en digital bok, "DU-din egen jobbcoach", 70 sidor i pdf-format så du som jobbsökare kan skriva ut och sedan jobba med de sidor och övningar som känns mest relevanta.

Topp med jobbcoach

VAD ÄR UNIKT MED STYRKETANKEN?


DU får det jobb du är rätt för eftersom du tänker igenom vad du vill och kan presentera dig så den som får din ansökan också förstår att DU är rätt person!

 

För med Styrketanken® ser du dina styrkor och du får hjälp med hur du kan formulera dig så även andra ser och förstår dem. Du förstår också vad som motiverar dig respektive får dig att tappa motivationen, vilket är viktigt både i valet av ett nytt jobb och när du söker det jobbet. Bland annat tänker du ut en strategi för hur du ska agera när du "tappar sugen” under jobbsökandet (för det är det lätt att göra 🤗) och du lär dig använda dig av det som motiverar dig även i ditt jobbsökande.


Med hjälp av boken ”DU-din egen jobbcoach” vägleds du sedan på ett strukturerat och positivt sätt till rätt jobb hos rätt arbetsgivare. Du får praktiska kunskaper för att kunna skapa den allra bästa presentationen av dig själv med ett personligt brev och ett personligt CV anpassat för just DET jobbet och DEN arbetsgivaren.


Under tiden lär du dig också att uppskatta dig själv, dina styrkor och din kompetens ännu mer!

STYRKETANKEN® 4 STEG TILL KOMPETENT JOBBSÖKNING!

4 STEG FÖR ATT VARA DITT STARKASTE JAG

PÅ VÄGEN MOT NYTT JOBB!

STEG 1 & 2

Rapport för jobbcoach

ENKÄT OCH STYRKERAPPORT

Enkät på 5-10 minuter som omedelbart ger en 11-sidig rapport som beskriver dig och dina styrkor, din ledarskaps- och kommunikationsstil, ditt sätt att genomföra uppgifter och att fatta beslut. Vad som motivererar dig och demotiverar dig finns också med.

STEG 3

Återkoppling digital jobbcoach

En interaktiv film där du lägger in resultatet i din rapport och sedan lär dig tolka ditt och andras beteenden och använda dina kunskaper både när du söker jobb och i själva jobbansökan. Under tiden gör du uppgifter som hjälper dig till en handlingsplan.

STEG 4

DU-din egen jobbcoach

En bok i pdf-form som gör dig till din egen bästa jobbcoach! Vem vet bättre än du vad du vill och är intresserad av? Här får du övningar och verktyg som gör att du känner dig trygg och kunnig inom jobbsökandet och som också peppar dig på vägen.

FÖR ÖKAD TRO PÅ DIG SJÄLV OCH DIN EGEN FÖRMÅGA!

Vad upplever andra som redan valt att använda Styrketanken®?

Monica

"Det var kul och enkelt att svara på frågorna i Styrketanken i den digitala enkäten. Och när resultatet kom blev jag positivt överraskad. Det kändes väldigt positivt och stärkte min självkännedom.  När jag sedan såg filmen ökade den min självinsikt och jag fick en djupare förståelse i hur jag som person reagerar på olika saker.

Som professionell studie- och yrkesvägledare ser jag det här som ett fantastiskt Vägledningsverktyg som hjälper mig att tillsammans med klienten synliggöra hens styrkor."

Monica Levin

V.D.F – Välj Din Framtid AB

www.valjdinframtid.se

Monica

Jag har fått både muntlig återkoppling och återkoppling via filmen ”Dina styrkor” på min ProScan rapport och tycker personligen att filmen gav mig mer, då jag själv kan bestämma takten, kan pausa när jag vill, stanna upp och reflektera lite extra över olika delar i rapporten.

Monica Sjöstrand Törnqvist, f d arbetslös